Nieuws


Berichten uit binnen- en buitenland.


19-12-2023

Ger van Cruchten van 't Remunjse Reuzegilde overleden

In oktober overleeg de voorzitter van het Reuzegilde uit Roermond. Lees hier het in memoriam dat we recent ontvingen.


8-6-2023

Bart Frèrejean van de Bergse Stadsreuzen overleden

Op 15 mei overleed in Bergen op Zoom, Bart Frèrejean; drager én muzikant. In memoriam ....


11-8-2022

CONGRES: Reuzencultuur in de Lage Landen

Op zaterdag 8 oktober organiseren 'De Gezellen van 't Groot Volk' te Lier (B) een congres over de reuzencultuur van de middeleeuwen tot in de 18e eeuw. Op het congres spreken oa. een aantal gerenomeerde sprekers van de Katholieke Universiteit Leuven.

Op de website vindt u informatie over de sprekers, onderwerpen en de wijze waarop u zich kunt inschrijven.


23-5-2021

Ook in 2021 geen jubileum voor Johanna Abcovia en Toon mee 't vèèreke

Stichting Culturele Manifestaties Goirle/Reuzengilde Goirle en Riel heeft helaas moeten besluiten dat in de huidige omstandigheden de uitgestelde viering van 5 jaar Goirlese reuzin Johanna Abcovia en Rielse reus Toon mee 't vèèreke geen doorgang kan vinden.

De stichting en het gilde vinden het reusachtig jammer want men had heel graag een feestelijke viering willen organiseren voor de grootste inwoners van Goirle en Riel.


16-5-2020

Reusachtige viering te Goirle gaat niet door

Door de maatregelen vanwege het C-virus is de feestelijke viering van 5 jaar Goirlese reuzin Johanna Abcovia en Rielse reus Toon mee 't vèèreke op zaterdagmorgen 23 mei 2020 in het gemeentehuis van Goirle geannuleerd.

De viering is verzet naar 2021 op een nader te bepalen datum.


24-4-2020

Breughelfeest gaat niet door

Het Bruegelfeest te Losser (eind augustus) komt helaas te vervallen. Door de corona-maatregelen kan het evenement niet plaatsvinden. Op de zondag was een stoet gepland met deelname van enkele reuzen; waaronder de lokale reus Sint Martinus.


8-1-2020

Eerste Nederlandse reuzenorganisatie aangewezen als culturele ANBI

Stichting Culturele Manifestaties Goirle/Reuzengilde Goirle en Riel is door de Belastingdienst aangewezen als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Lees verder ....08-06-2023

Stadsreuzen uit Bergen op Zoom naar Catalunya

Op zaterdag 17 en zondag 18 juni zijn de Bergse Stadsreuzen deelnemers aan de reuzenfeesten van het plaatsje Sant Climent de Llobregat. Deze Catalaanse plaats ligt ten westen van Barcelona en viert het 30 jarig bestaan van de lokale reuzen.

De uitnodiging om deel te nemen aan de festiviteiten in Spanje zijn het gevolg van het bezoek dat de Catalaanse reuzen aan Bergen op Zoom brachten en hun deelname aan de internationale reuzenstoet van 2022.

Zo'n 50 leden gaan speciaal op reis of plannen hun vakantie rondom deze stoeten, waarin ook veel folklore-groepen en autentieke dansen worden uitgevoerd. Er komen ook reuzen uit Zuid Frankrijk, Baskenland en natuurlijk Catalonie.

Voor de Bergse reuzen een mooie gelegenheid om kennis te maken met de vele Catalaanse reuzen, met hun specifieke muziek en bijzonder mooie vormgeving.


4-3-2022

Mevrouw Lies Creemers - de Vogel overleden

Op 8 februari overleed in Roermond mevrouw Lies Creemers, erelid van het reuzengilde. In memoriam ....


4-5-2020

Reuzenstoet te Oisterwijk komt helaas te vervallen

Het bestuur van het Reuzengilde Oisterwijk Moergestel en Heukelom heeft besloten om de optocht van 20 september te annuleren. Ook als zouden de Corona-maatregelen niet meer of minder van toepassing zijn dan is het toch niet passend om zoveel mensen in de gemeente Oisterwijk op de been te brengen. Ook is de organisate deels afhankelijk van het mkb in de gemeente, maar het past niet om daat in deze zware tijden om een bijdrage te vragen.

De volgende optocht zal, volgens schema, over 5 jaar gaan plaatsvinden en wel op 21 september 2025.


4-2-2020

Peter Apers van de Bergse Stadsreuzen overleden

Op donderdag 30 januari is Peter Apers te Bergen op Zoom overleden. Afgelopen jaar was hij benoemd tot erelid wegens zijn verdiensten als (oud-) voorzitter van de vereniging en de Stichting Bergse Reuzenstoet. Lees verder ....


16-1-2020

Reusachtige viering te Goirle

Op zaterdagmorgen 23 mei 2020 vindt in het gemeentehuis van Goirle de reusachtige viering plaats van 5 jaar Goirlese reuzin Johanna Abcovia en Rielse reus Toon mee 't vèèreke.