Links


Verwijzingen naar andere websites

Wij werken nauw samen met andere verenigingen, stichtingen en (internationale) federaties. Hieronder plaatsen wij dan ook enkele verwijzingen, voor zover deze instellingen over een eigen website beschikken. De inhoud van deze websites valt echter niet onder onze verantwoordelijkheid

-->
Organisatie Link / adres
Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed Website
Akkermansgilde Venlo Website
Stoetkalender voor Belgie en Noord-Frankrijk (Fr) - kies voor 'Le Calendrier' en daarbinnen voor "Dates de sorties des GĂ©ants"

deze site is tijdelijk uit de lucht om te verversen