Get Adobe Flash player

Reuzen in Vlaanderen

Na de oprichting van de Nederlandse Reuzenfederatie, krijgen nu ook Vlaanderen en Brussel een koepelorganisatie voor de reuzen. Over enkele weken wordt de koepelvereniging 'Reuzen in Vlaanderen vzw' boven de doopvont gehouden. Het doel van deze nieuwe koepel is de tradities en gebruiken rond reuzen in Vlaanderen en Brussel promoten en bewaren. Om zicht te krijgen op alle nog bestaande reuzen in Vlaanderen en Brussel, start Volkskunde Vlaanderen in samenwerking met Reuzen in Vlaanderen binnenkort een reuzeninventaris op. Deze kan via www.reuzeninvlaanderen.be geraadpleegd worden. Dit moet tevens hét informatiepunt worden voor iedereen die meer wil weten over dit unieke aspect van het erfgoed in Vlaanderen. Dankzij een kalender van de reuzenevenementen zal iedereen er kunnen nagaan waar de reuzen bewonderd kunnen worden, maar ook informatie over hoe je reuzen bouwt en goed bewaart zal er beschikbaar zijn. De website wil dan ook uitgroeien tot dé ontmoetingsplaats voor iedereen die interesse heeft in reuzen of met reuzen bezig is. Meer informatie is binnenkort terug te vinden op www.reuzeninvlaanderen.be. Op dit moment is de site nog niet in de lucht.

Reuzen van Oisterwijk,
Moergestel en Heukelom op
gemeentelijke monumentenlijst

De Brabantse gemeente Oisterwijk laat onderzoeken of de plaatselijke reuzencultuur op de gemeentelijke monumentenlijst kan worden geplaatst. De gemeenteraad van Oisterwijk heeft donderdagavond 30 september daarover unaniem een besluit genomen. Reuzen zijn grote poppen die in optochten worden meegedragen. Het is een vorm van immaterieel erfgoed. Het is de eerste keer in Nederland dat immaterieel erfgoed een serieuze kans maakt op vermelding op een gemeentelijke monumentenlijst.

Zoals alle Nederlandse gemeenten heeft Oisterwijk een gemeentelijke monumentenlijst. Daarop staan materiële objecten die op grond van de gemeentelijke monumentenverordening bescherming genieten. Burgemeester en wethouders van de gemeente Oisterwijk hebben in een unaniem gesteunde motie van de gemeenteraad opdracht gekregen te onderzoeken of de plaatselijke reuzencultuur als vorm van immaterieel erfgoed ook op deze monumentenlijst kan worden geplaatst. In dezelfde motie is de reuzencultuur officieel aangewezen tot immaterieel erfgoed.

Onder immaterieel erfgoed worden tradities en rituelen verstaan dat de samenleving zo belangrijk vindt dat men het niet verloren wil laten gaan. In Nederland bestond lang geen belangstelling voor het immaterieel erfgoed, dit in tegenstelling tot andere Europese landen. Sinds de Unesco in 2003 een conventie over het beschermen van immaterieel erfgoed innam, is men zich meer en meer bewust van het belang er van. Nederland gaat binnen afzienbare tijd deze conventie van de Unesco ondertekenen. Op 15 oktober begint het landelijk Jaar van het Immaterieel Erfgoed (2011 en 2012). De stap die de gemeente Oisterwijk zet is de eerste in Nederland op plaatselijk en gemeentelijk niveau.

De reuzencultuur die de gemeente Oisterwijk door middel van een plaats op de gemeentelijke monumentenlijst wil beschermen stamt uit de middeleeuwen en bestaat op veel plaatsen in Europa. De reusachtige poppen drukken de identiteit uit van een gemeenschap. De gemeente Oisterwijk telt drie reuzen. Deze zijn tien jaar geleden gebouwd. Door de reuzenpoppen te beschermen, wordt impliciet het belang daarvan voor de plaatselijke samenleving benadrukt. De reuzen hebben de samenwerking tussen de inwoners sterk bevorderd. Ze passen in de Noord-Brabantse tradities van feesten, optochten en (straat)theater.

24 april 2010 Jaarvergadering reuzenfederatie in Kimswerd

In het Friese dorp Kimswerd, gemeente Wûnseradiel, vond zaterdag 24 april de tweede jaarvergadering plaats van de landelijke reuzenfederatie. Deze vergadering was een onderdeel van de jaarlijkse federatiedag. De federatiedag wordt om beurten door de aangesloten leden georganiseerd. Zowel de jaarvergadering als de federatiedag zijn in een broederlijke sfeer verlopen.

Tijdens dit onderdeel van de federatiedag is veel informatie uitgewisseld over het reilen en zeilen van de reuzen in Nederland. Het blijkt dat gesproken kan worden van een levenskrachtige folklore. Dit jaar worden door meerdere groepen reuzenoptochten gehouden (Maastricht en Oisterwijk). Een aantal reuzengroepen is kleine reusjes aan het bouwen (Tilburg en Oisterwijk). Hulst in Zeeuws Vlaanderen krijgt zelfs voor de eerste keer een reus. Een belangrijk plan is verder het voornemen om eind september/begin oktober volgend jaar met alle Nederlandse reuzen naar Mallorca te gaan voor optredens op dat eiland. Binnenkort geeft de federatie een boekje uit met informatie over alle Nederlandse reuzen. Dit boekje is tot stand gekomen in samenwerking met het Nederlands Centrum voor Volkscultuur.

Vertegenwoordigers van de Nederlandse reuzen bij het standbeeld van Grutte Pier in Kimswerd. De Friese reus is naar deze Friese held genoemd. Zie ook www.reuzengildegreatepier.nl